Phụ kiện cứu hộ FXAuto

Phụ kiện cứu hộ

Pin dự phòng kiêm bộ khởi động xe NOCO

2.890.000₫

Dây cáp cứu hộ Tree Protector 12.000kg

Liên hệ

Dây cáp cứu hộ Recovery Extension 8,000kg

Liên hệ

Dây cáp cứu hộ Recovery Extension 4,500kg

Liên hệ

Dây cáp cứu hộ Recovery Strap 15000kg

Liên hệ

Dây cáp cứu hộ Recovery Strap 11000kg

Liên hệ

Dây cáp cứu hộ Recovery Strap 8000kg

Liên hệ

Bộ vá vỏ ARB (Speedy Seal Kit Series II)

Liên hệ

Bao tay ARB

Liên hệ

Ma ní (Bow Shackle) 19mm

Liên hệ

Ròng rọc ARB (Snatch block)

Liên hệ

Bộ cứu hộ theo xe RK9

Liên hệ